อนิเมะเรื่อง เภสัชกรเทพสองโลก

อนิเมะ

ดร.หนุ่ม ที่ตายไปแล้ว หลุดไปอยู่ในร่างของบุตรของแพทย์โอสถหลวง จึงได้คิดค้นสูตรยาที่ผสมผสานระหว่าง 2 โลก เพื่อรักษาผู้คน